Juridisk upplysning

Juridisk upplysning

Information enligt 5 § TMG
Elisabeth Scheer eK
Ferienhaus Uklei
Zum Ukleisee 4-8
23701 Eutin-Sielbeck
Kontakt information
Telefon: 04521/6630
Fax: 04521/71664
E-post: ferienhaus-uklei@t-online.de
Internetadress: www.ferienhaus-uklei.de
Moms-nr: 26/178/05208
varning
Ansvar för innehåll
Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Hur som helst kan vi inte garantera innehållets noggrannhet, fullständighet eller topi-cality. Enligt gällande bestämmelser är vi vidare ansvariga för vårt eget innehåll på dessa webbsidor. Observera att vi inte är skyldiga att övervaka den överförda eller sparade informationen från tredje part eller undersöka omständigheter som pekar på olaglig verksamhet. Våra skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänt tillämpliga lagar förblir oförändrade enligt detta enligt §§ 8-10 i telemedialagen (TMG).
Ansvar för länkar
Ansvaret för innehållet i externa länkar (till tredje partens webbsidor) ligger endast hos operatörerna på de länkade sidorna. Inga överträdelser var uppenbara för oss vid länkpunkten. Skulle någon laglig överträdelse bli känd för oss, tar vi omedelbart bort respektive länk.
upphovsrätt
Våra webbsidor och deras innehåll är föremål för tysk upphovsrätt. Om inte annat uttryckligen tillåts enligt lag, kräver alla former av utnyttjande, reproduktion eller bearbetning av verk som omfattas av upphovsrättsskyddet på våra webbsidor med föregående samtycke från respektive ägare av rättigheterna. Individuella omproduktioner av ett arbete är endast tillåtna för privat bruk. Materialen från dessa sidor är upphovsrättsskydda och all obehörig användning kan bryta mot lagar med kopieringsrätt.