Juridische onthulling

Juridische onthulling

Informatie in overeenstemming met Sectie 5 TMG
Elisabeth Scheer eK
Ferienhaus Uklei
Zum Ukleisee 4-8
23701 Eutin-Sielbeck
Contactgegevens
Telefoon: 04521/6630
Fax: 04521/71664
E-mail: ferienhaus-uklei@t-online.de
Internetadres: www.ferienhaus-uklei.de
BTW-nummer: 26/178/05208
ontkenning
Verantwoordelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze pagina's is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We kunnen echter de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud niet garanderen. Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij bovendien verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze webpagina's. Houd er in dit verband rekening mee dat we niet verplicht zijn om de overgedragen of opgeslagen informatie van derde partijen te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Onze verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemeen geldende wetten te verwijderen of blokkeren, blijven hier onverminderd van vallen overeenkomstig §§ 8 tot 10 van de Telemediawet (TMG).
Verantwoording voor links
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe links (naar webpagina's van derde partijen) ligt uitsluitend bij de exploitanten van de gelinkte pagina's. Geen schendingen waren duidelijk voor ons op het moment van koppelen. Mocht een juridische overtreding ons bekend worden, zullen we de betreffende link onmiddellijk verwijderen.
auteursrechten
Onze webpagina's en hun inhoud vallen onder de Duitse auteursrechtwetgeving. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet, vereist elke vorm van gebruik, reproductie of verwerking van werken die onder de bescherming van het auteursrecht vallen op onze webpagina's de voorafgaande toestemming van de respectieve eigenaar van de rechten. Individuele re-producties van een werk zijn alleen toegestaan ​​voor privégebruik. Het materiaal op deze pagina's is auteursrechtelijk beschermd en ongeoorloofd gebruik kan inbreuk maken op auteursrechtwetten.